Home / Tag Archives: BTS

Tag Archives: BTS

เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา Skywalk จากสถานีวัดพระศรีฯ ไปห้างโลตัส

เมื่อแจ้งปัญหาแล้วก็ต้องแนะแนวทางการแก้ไข… วิเคราะห์: ปัญหาการสร้าง Skywalk แล้วมีบันได เราพบตลอดเวลาที่ติดตามการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ ผมเชื่อว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกลำดับชั้นของคนทำงานที่ ‘ไม่ได้คำนึงถึงคนทุกคน’ ทีมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คนออกแบบ, คนนำเสนอ, คนตรวจสอบ, และสุดท้ายคนตัดสินใจ ทุกคนล้วนมีส่วนต้องรับผิดชอบหันมาร่วมทำงานกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้อมูลเพิ่มเติม: เราได้รับข้อมูลจากเครือข่ายว่า ปลายสุดของ Skywalk ตรงนี้สุดที่สะพานลอยเดิม (ยัง)ไม่ได้เชื่อมเข้าห้างโลตัสครับ ปัญหาจุดนี้ แยกประเด็น เสนอแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ตามนี้ครับ

Read More »

ALERT! A huge accessibility problem found at the skywalk connecting Wat Phra Sri Mahathat station to Tesco Lotus Laksi, on the recent Green Line extension of the BTS skytrain!

  I just got this image from one of our networks on yesterday. Surprised by what I saw before, and sadly once again, there was a steep stairway! on the skywalk which connected right next to the Wat Phra Sri Mahathat station, a brand-new BTS station, way down to Tesco Lotus Laksi. This was annoying me so much because previously I had a meeting with the MRTA team, who’s in charge of this, and I insisted no stair on skywalks anymore. And they firmly promised my request. But is this what we got? By the way, we have quite a …

Read More »

Joining a meeting with the Traffic and Transportation Department (TTD) about BTS elevators project and Change Bangkok for everyone campaign

On behalf of the president of a railway accessibility and a following-up of BTS elevators installation group, the representative of T4A association and PWDs, I went to meet Mr. Phanurak Klannurak, director of the TTD, and his board of directors in order to follow up the installation process of additional elevators on BTS stations and also others projects that we may work together in future.

Read More »

The Advent of BTS Ramp Plate

When you get off a train, there would normally have a gap between the train and the platform. Despite the gap, some trains stop at an unparalleled degree (different height level) to a platform edge. This gap makes it quite uncomfortable and unsafe, but ordinary passengers can still go through it. However, the case is not true for wheelchair users in particular of those having severe disabilities or having a power wheelchair with substantial weight. This hindrance is too risky and they cannot go through it by themselves.

Read More »

Join us for the final judgement day in regard to the group of people with disabilities prosecuting, requesting 1,400 million Bath compensation in return to BMA (Bangkok Metropolitan Administration) on its failure to provide elevators and accessible facilities at BTS 23 stations.

According to the incapability of Bangkok Metropolitan Administration (BMA), the current owner of the entire BTS, that failed to provide adequate elevators and other accessibility facilities on its BTS 23 stations, a group of people with disabilities, for this reason, had prosecuted the BMA and finally won a lawsuit on November 24, 2014. The court thus issued an order to BMA for them to complete, constructed by law, all the remaining elevators and other supportive accessibility facilities within one-year time. As such, the completion should be fulfilled by the beginning of 2016. Nevertheless, the construction remains unfinished to this day, …

Read More »

How can you get through it? Ask yourself

We made a field survey on this site six months ago. We’ve gathered useful information, all possibly available, regarding the Bangkok BTS Green Line South Extension and provided with critical recommendations to the government sectors and civil servants. Despite our huge efforts for the better, today it seems that things get worse, truly worse! AS YOU CAN SEE!, this is a thing you won’t see from the wise man. The Prime Minister once has stated precisely that “We won’t leave a man behind”. The Minister of Transport was also quickly responsive to his policy. But the reality doesn’t reflect what …

Read More »

It’s always good to have someone in help, but it’s always better to be the last and let us be able to rely on ourselves.

I came across a post from JS100 Radio that a blind gentleman was given a generous help by a security guard on the street. This is an inspiring and heart-touching story which should be encouraged. However, I would like to share another perspective as a person with disability (Note: I’m not a vision impairment person) The people with disabilities is given help by someone is always a beautiful moment. Thai people have a reputation of being kind, generous, and helpful. This is some of our positive nature that is acceptably well-known from visitors around the world. This scene of humanity …

Read More »

Meeting with DEP of PWDs regarding accessible facilities on BTS Green Line

28 May 2018 As a chairman, on behalf of Rail System / Transportation For All (T4A) leading by Mr. Theerayuth, to discuss on accessibility problems and plausible solutions regarding the extension of BTS Green Line (Bearing – Sa-mut Pra-karn). Mr. Jeerasak Sripamma, Deputy Director of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, was the guest of honor who performed as a chairman. The meeting involved other relevant parties as well.

Read More »