Platform Lift

Dead Skywalk ที่ BTS ปุญญวิถี (WarZone)

ภาพ ซาบะกำลังนั่งอยู่หน้าบันได

15 มีนาคม 2566 BTS สถานี ปุญญวิถี มี Skywalk แสดงความเหลื่อมล้ำ | Dead Skywalk ที่แท้ทรู 1. Skywalk มีการลดระดับชั้นและเป็นบันได (ตามภาพ) 2. มีการติดตั้งลิฟท์ราวบันได (Stair Lift) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรใช้บนพื้นที่สาธารณะ เพราะอันตราย ต่างประเทศมีคนตกตายมาแล้ว, มีคนอีกมากที่ใช้ไม่ได้, ต้องมีคนดูแล และเราภายใต้ชื่อเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เคยยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้เลิกใช้ในระบบใหม่ๆ หลายปีแล้ว

Read More »

The stair lift at Sam Yan Mitr Town IS BROKEN!!!

3 years ago we visited the management also released an open letter requesting that the stair lift should be replaced with the real elevator. Last week we went there for dinner, as you see the elevator has already broken. I was going down to MRT Sam-Yan and 4 staffs have to help take me down using the escalator! Besides being inconvenient and dangerous, other issue has to be aware of is that during this coronavirus pandemic “five of us having the distancing risk!!” It’s an usually that people in wheelchairs like me do it as un-usual –confused? Ref stories belong …

Read More »

ลิฟท์เกาะราวบันได อันตรายถึงชีวิต

การเลือกอุปกรณ์เพื่อทดแทนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (ตามกฏหมาย) ต้องละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวัง ต้องมองผลกระทบรอบด้าน ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัยใช้ได้กับคนหมู่มาก และที่สำคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเอง ลิฟท์เกาะราวบันได ถูกเลือกใช้เพียงเพราะ ถูกและติดตั้งง่าย แต่ผลคือใช้ได้เพียงบางคน และที่สำคัญอัตรายถึงชีวิต คนพิการเองก็ต้องระมัดระวัง มองรอบด้านให้มากที่สุดนะครับ

Read More »

An Open Letter: Requesting Samyan Mitrtown to dismiss its stairlift

20 September 2019   Subject: Requesting to dismiss the stairlift, and asking to conduct a field survey regarding accessible facilities Dear Samyan Mitrtown’s Management Team Since its grand opening today, I have acknowledged the application of stairlift at the underground passage which connects between the mall and MRT Samyan station. First of all, I would like to express my appreciation for your attempt to provide accessible facilities for people with disabilities. However, the stairlift device is, in fact, inappropriate and fatally dangerous in many ways. Thus, I would like to request as the followings:

Read More »

A Fatal Danger of Stairlift!! (Episode#1)

<On Editing> Anyone who is a regular user of public transports, whether BTS, MRT, or BRT, you might often recognise a mechanical device equipped beside the staircase. That device is called “stairlift,” or “platform lift.” The purpose of this device serves as a substitution of an elevator. It’s much easier for installation and less costly to facilitate people with disabilities. I first saw the use of stairlift in practice when I travelled in Japan. I later encountered it in Singapore and then realised that it is in use in many countries. “Hey, they provided it for you. Just getting access …

Read More »

SabaLive BTS National Stadium & and Pa-tum-wan the new skywalk survey

00:02:00 My today working report 00:08:13 National Stadium BTS station & platform lift survey and story. 00:21:14 Pa-tum-wan the new skywalk, it was built with ‘for everyone concept?’ A quick survey P1, found that some exist we got step down to the road. (Speaking language:Thai, Closed caption:None) Link: https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/videos/1565482433474396/

Read More »

Test: Platform Lift in Japan

Our primary mission is the traveling to search for the answer of what we are questioning. When you are in doubt of capability of something, you might want to go checking it out by yourself at first hand. Domestic trial right in our home country seems to be insufficient as Japan is the top-notch among the area we are talking about. So, I headed to the land of the rising sun. Platform Lift or stair lift is a kind of accessible equipment intentionally designed for wheelchair user. It has been developed to use in Thailand as well as you might …

Read More »

An official letter in rejection on the use of platform lift since 2015 (Were submitted to Minister of Transport)

On October 1, 2015, the representatives from Transportation For All organisation (T4A) handed an official documents to the Minister of Transport, then Mr. Arkom Termpitayapaisit, in regard to the inaccessibility and inefficiency of the overall transportations in Thailand. Parts of the documents included an official letter in rejection of the use of “platform lift.” We investigated and found that there were new installations of platform lift on 3 new stations on the Purple Line Train.

Read More »