Home / สนับสนุนโครงการ / ก้าว / ก้าวคนละก้าว ก้าวไปด้วยกัน…

ก้าวคนละก้าว ก้าวไปด้วยกัน…

พี่ตูนขอคนไทยคนละ 10 บาท
วันนี้พี่ตูนและคณะวิ่งเป็นวันที่เก้าแล้ว
ผมตั้งใจและเตรียมไว้รอ…ผมให้ 100 บาท/วัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ร่วมด้วย ช่วยกันครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.