ก้าวคนละก้าว ก้าวไปด้วยกัน…

พี่ตูนขอคนไทยคนละ 10 บาท
วันนี้พี่ตูนและคณะวิ่งเป็นวันที่เก้าแล้ว
ผมตั้งใจและเตรียมไว้รอ…ผมให้ 100 บาท/วัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ร่วมด้วย ช่วยกันครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.