Tag Archives: ARL

ลงพื้นที่สำรวจการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (CPE / Asia Era One)

ภาพ ทีมลงสำรวจ

วันนี้มีภารกิจลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ร่วมกั …

Read More »

ARL ให้บริการทางลาด ‘ทุกสถานี’, จำเป็นต้องใช้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ตั้งแต่ปิดกรุงเทพเพื่อสู้กับโควิด วันอังคารที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ผมเดินทาง เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า ต่างท …

Read More »

วิทยากรบรรยาย ‘ให้บริการอย่างถูกต้อง สะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมกัน’

งานรักษาความปลอดภัยและการให้บริการมีความสำคัญอยู่ในอันดับต้นๆ ของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การทำใ …

Read More »