Tag Archives: ARL

ปัญหาและข้อเสนอแนะแก้ไข ทางเดิน MRT เพชรบุรี – ARL มักกะสัน

ภาพ Skywalk MRL เพชรบุรี - ARL มักกะสัน

ภาพถ่ายไว้นานแล้ว ปัญหานี้พยายามดันให้เกิดการแก้ไขนานหลายปีแล้ว จุดนี้มีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข 1. …

อ่านต่อ »

ภาคีคนพิการร่วมสำรวจ ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิ้ง

ภาพ คณะกำลังสำรวจ guiding block

18 มกราคม 2565 ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแ …

อ่านต่อ »

ลงพื้นที่สำรวจการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ (CPE / Asia Era One)

ภาพ ทีมลงสำรวจ

วันนี้มีภารกิจลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ร่วมกั …

อ่านต่อ »

ประชุมการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์

ภาพ ในห้องประชุม พี่ซาบะกำลังพูด...

19 มกราคม 2564 Accessibility Is Freedom เข้าถึงและเท่าเทียม ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงสิ่งอ …

อ่านต่อ »

คนพิการเดินทางต้องเขียนบันทึก

ภาพ รปภ กำลังเขียนบันทึกข้อมูลการเดินทางพี่ซาบะลงในกระดาษ

ผมเดินทางรถไฟฟ้าบ่อยๆ ครับ นานๆ จะเจอซักครั้ง วันนี้ผมเดินทางมาถึง MRT เพชรบุรีแต่เช้า ลงมาที่ชั้นจำ …

อ่านต่อ »

ARL ให้บริการทางลาด ‘ทุกสถานี’, จำเป็นต้องใช้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ตั้งแต่ปิดกรุงเทพเพื่อสู้กับโควิด วันอังคารที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ผมเดินทาง เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า ต่างท …

อ่านต่อ »