Tag Archives: SPD.TU

บรรยายพิเศษ “การเข้าถึงและสวัสดิการในประเทศไทย” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ปีที่2/2021)

ภาพ การบรรยายผ่านซูม

ด้วยสถานการณ์โควิดที่เรายังต้องดูแลทั้งตัวเองและภาพรวม การบรรยายปีนี้ เราใช้ซูมครับ ตอนแรกผมค่อนข้างกังวล เพราะงานบรรยาย ดีที่สุดต้องเจอหน้าเจอตัว มันส่งอารมณ์ถึงกันได้ง่ายกว่า แต่พอได้เร่ิมคุยแล้ว โอเคมากครับ เนื้อหาปีนี้ยังเหมือนปีที่แล้ว แต่เกลี่ยภาพให้ชัดขึ้น บอกน้องๆ ถึงข้อความต่างๆ ได้ชัดกว่าเดิม เข้มกว่าเดิมครับ หน้าที่ของผมคือส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ครับ

Read More »

บรรยายพิเศษ “Accessibility is Freedom” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ ถ่ายรวมกันหลังบรรยายพิเศษ

22 กันยายน 2563 เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ กลุ่มนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หลักสูตรนานาชาติครับ “เพราะการเข้าถึงและความเท่าเทียมเป็นเรื่องขอคนทุกคน” ผมหอบเอางานของ Accessibility Is Freedom ไปเล่าให้น้องๆ ฟัง ไม่ลงลึกครับ พอให้เห็นภาพ ให้เห็นโทน เห็นความจำเป็น ควาหนักหนา ทำไมเราต้องทำงานมาอย่างเข้มข้น 6 ปี เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อผลักดันให้น้องได้มีพลังที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมรอบๆ ตัว

Read More »

บรรยายพิเศษ “สวัสดิการและการเข้าถึงของประเทศไทย” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ให้กับเด็กๆ มาครับ ก่อนได้รับเชิญผมรู้เรื่องสวัสดิการไม่มากนัก ส่วนตัวรู้และใช้เพียงจำเป็นเท่านั้น ก่อนวันบรรยายผมหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีหลายๆ อย่างน่าสนใจ และยังได้ข้อมูลเพิ่มจากเพื่อนจาก เครือข่ายทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย การบรรยายวันนี้เป้าหลักผมต้องการให้เด็กๆ ได้เข้าใจในภาพที่เป็นจริงและสังคมในภาพรวมด้วย ซึ่งนั่นคือความเป็นจริงในโลกมนุษย์ใบนี้ คือ The fact of life นั่นเองครับ…

Read More »