Tag Archives: SPD.TU

[บรรยายพิเศษ] การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หลักสูตรนานาชาติ)

ภาพ ถ่ายรวมหลังบรรยาย

ปีนี้เป็นปีที่ 5 ครับที่เราได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์R …

อ่านต่อ »

ระบบสนับสนุนคนพิการ (วิชา SA206 / พัฒนาสังคม / ธรรมศาสตร์ / 2022)

วันนี้แปลงร่างเป็นอาจารย์พิเศษ มาสอนคณะพัฒนาสังคม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ครับ หนึ่งในงานที่เราตั้งใจ …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “Creating a socially-focused organization” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ จดหมายเชิญ

21 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creating a socially-focused organization” ให้กับน้ …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “การพัฒนาการและสวัสดิการ จากมุมมองของ Accessibility Is Freedom” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (กันยายน/2021)

ภาพ การบรรยายผ่านระบบซูม

เป็นอีกหนึ่งครั้ง ที่เราได้มีโอกาสบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “Accessibility is Freedom” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ ถ่ายรวมกันหลังบรรยายพิเศษ

22 กันยายน 2563 เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ กลุ่มนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยา …

อ่านต่อ »

กรม พก มอบรางวัล แฟชั่น ไอซ์แลนด์ รามอินทรา ‘ห้างสรรพสินค้าตัวอย่าง’ จัดทำและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้ดีเยี่ยม

ภาพ ถ่ายภาพรับมอบรางวัลร่วมกัน ยืนเรียงหน้ากระดาน

5 กรกฏาคม 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกร …

อ่านต่อ »