Recent Posts

ฟ้าหน้าฝน กรุงเทพ ฝั่งตะวันออกในช่วงโคโรน่า

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองขนาดใหญ่ ก็ไม่ต่างกันเมืองอื่นๆ ที่มีปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศเป็นพิษ สองเดือนที่มีปัญหาไวรัสโคโรน่า ต้องปิดเมือง สิ่งหนึ่งที่ส่งผลดีกลับคืนมา คือ สภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ คือ ผลงานของมนุษย์ พวกเรานี่แหละไม่ใช่ใคร

Read More »