Recent Posts

ภาพ ภายในสถานีรถไฟห้วลำโพง

รถไฟไทย – ชานสูงหรือต่ำ?

  อาทิตย์นี้เราทำงานกันในประเด็นระดับความสูงของชานชาลา ของ รฟท ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ ณ ขณะนี้ครับ เราลงพื้นที่ไปดูของจริง ว่าอะไรเป็นยังไงบ้าง ชวนเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกันให้ความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับ  

Read More »