Recent Posts

ภาพ พี่ซาบะกำลังเข็นรถผ่าน ramp เข้าตู้รถ

การให้บริการทางลาดบนระบบรถไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยจ้าาาา!

ช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลาและระดับพื้นในตู้รถไฟฟ้า มีความสูงและความห่างแตกต่างกัน มากน้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ จากตัวแปรหลักๆ คือ 1) ความเร็วรถไฟที่วิ่งผ่านและ 2) การเหวี่ยงของตัวตู้รถ เรามักพบว่าระบบเก่า มีความสูง ความห่างค่อนข้างมาก, ระบบใหม่ๆ ดีขึ้นเยอะ

Read More »