Tag Archives: T4A

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ ให้ความคิดเห็น ร่างกฏกระทรวง สิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบขนส่งสาธารณะ

ภาพ การประชุมผ่าน zoom

14 มิถุนายน 2566 ตามที่ สนข ได้จัดทำร่าง กำาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ …

อ่านต่อ »

ห้องน้ำสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงราย

24 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนบินกลับ กทม. ถือโอกาสเข้าห้องน้ำ และเราสำรวจและมีข้อมูลมาฝากกันแน่นอน, ข้อมูล …

อ่านต่อ »

การพัฒนาการ ชุมชนคนพิการบนดอย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ภาพ ถ่ายภาพหมู่หน้าศูนย์บริการคนพิการ

24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่สองของทริปเหนือที่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ส …

อ่านต่อ »

รายงานการเดินทางด้วยเรื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย

ภาพ ซาบะกำลังรอที่หน้าประตูเครื่อง จนท ต้อนรับยกมือไหว้

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ในฐานะผู้แทน T4A เรามีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการ …

อ่านต่อ »

กมธ และภาคีคนพิการ ลงพื้นที่รถไฟฟ้าทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สถานีเชียงราย

ภาพ ถ่ายร่วมกันที่หน้าอาคาร ทุกคนยกนิ้วโป้ง

23 กุมภาพันธ์ 2566 ในฐานะผู้แทน T4A เรามีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ …

อ่านต่อ »

“บทบาทและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอินคลูซีฟสมาร์ทซิตี้” –เพื่อการส่งเสริมการดาเนินงานตามแผนแม่บทอาเซียนเพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ (ASEAN Enabling Masterplan 2025 จัดโดย T4A)

ภาพ การประชุม zoom

ในงานสัมนา ผมมีช่วงพูดก่อนปิดงานตามนี้ครับ 30 ปี ข้อมูลจากอาจารย์สุภรรธรรม คนพิการในประเทศไทยต้องต่อ …

อ่านต่อ »

ร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางครั้งที่ 5

ภาพ คณะประชุม ผ่านระบบซูม

วันนี้ผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A …

อ่านต่อ »