Home / Tag Archives: กระทรวงคมนาคม

Tag Archives: กระทรวงคมนาคม

ภาระกิจร่วมเสนอความคิดเห็น ประชุมเสนอแนะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก 2563

ภาระวันนี้ เราไปร่วมเสนอความคิดเห็นตามที่ได้รับเชิญ ชื่นชมกระทรวงคมนาคมและขสมกครับ ที่ปัจจุบันเรามีรถเมล์ชานต่ำวิ่งทั่วกรุงเทพแล้ว (และยังมีรถประเภทเดียวกันวิ่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ด้วย) การปรับปรุงแผนของ ขสมก ครั้งนี้ถือว่าดีพอสมควรครับ หลายๆ ปัญหาที่เราแนะนำก็อยู่ในแผนแล้ว ส่วนของเราที่เสนอเข้าไป เก็บจากปัญหาที่สมาชิกเราช่วยรายงาน เราเชื่อมั่นว่า ต้องมองภาพอนาคต ‘ไม่เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี’ สาระสำคัญปรับมาเป็นข้อเสนอแนะ ตามนี้ครับ

Read More »

ไปได้มั้ย ถามใจคุณดู?

ภาคีคนพิการลงสำรวจเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว แล้วนำข้อมูลสายสีเขียวใต้ ไปพูดคุยกับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ทุกอย่าง” ถึง ณ วันนี้ สภาพหนักกว่าเดิมอีก นโยบายท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ชัดเจน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมต กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก็ตอบรับนโยบายอย่างชัดเจน แต่ ภาพที่เห็นอธิบายได้ชัดเจน

Read More »

T4A ประชุมกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Update ให้แบบด่วนๆ ครับ T4A ณ กระทรวงคมนาคม, สนง ประหลัดฯ, สนข  และ ขนส่ง ประชุม วาระเร่งด่วนสร้างขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน เดี๋ยวมาเหลาให้ฟังครับ​…

Read More »

ซาบะบุกกระทรวงคมนาคม สำรวจที่จอดรถคนพิการ!!!

แหม ตั้งหัวข้อเสียตื่นเต้น จริงๆ มาหลายๆ ครั้งแล้วครับ ในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้โอกาส ทำเรื่องให้ตื่นเต้นกัน อาคารกระทรวงคมนาคมเป็นอาคารเก่า ตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ท้ายปี 2495 (http://www.mot.go.th/about.html) ถัวๆ ก็ 65 ปีแล้วครับ แต่ยังดูสภาพดีมากครับ เชื่อว่าคงมีการปรับปรุงมาเป็นระยะๆ

Read More »

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคน ครั้งที่ 1/2559

15 พย. 59 ปฏิบัติงานในฐานะหนึ่งในผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และร่วมทีมผู้แทนคณะทำงานขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้แทนคนพิการจากองค์กรส่วนต่างๆ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Read More »

ฝากถึงท่าน รมต คมนาคม ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข (SABA news talk EP1 special cut – Break#5)

SABA news talk EP1 special cut / Break#5 ออกอากาศ : ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 Break#5: ปัญหารถไฟฟ้า สายสีม่วง ความเดือดร้อนของคนพิการที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข ฝากข้อความถึงท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Link : https://youtu.be/WEyVcBypHp0?t=20m16s

Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจน (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

คณะผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ได้เข้าไปประชุมกับท่านรัฐมนตรี ได้ทราบว่า ท่านมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของคนพิการและยังมีนโยบายที่ชัดเจน และท่านยังพูดถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการลงมาให้ฟังด้วยครับ เราหวังที่จะเห็นการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน บนระบบขนส่งสาธารณะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้อย่างแท้จริงครับ

Read More »

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งพลังประชุมกับ รมต คมนาคม สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคน

Accessibility Is Freedom ร่วมเป็นหนึ่งในผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รมต คมนาคม และคณะ พร้อมได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ตั้งแต่เราได้เข้ายื่นหนังสือกับท่านฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับท่านรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และคณะ เพื่อเรียนถึงปัญหา ขอคำปรึกษาและหารือร่วมกัน ซึ่งประเด็นหารือ มีทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้: ๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ ๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ท่านรัฐมนตรี คมนาคม ได้รับเรื่องและกรุณาให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และย้ำว่าเรื่องด่วนที่สุดคือ ข้อ ๓ ที่ต้องเร่งทำงานด้วยกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบคมนาคมโครงการใหม่ๆ พร้อมกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานกันทุก ๑ เดือน เพื่อที่จะช่วยกันสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ในนามภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและคณะเป็นอย่างสูง

Read More »

ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคมมีปัญหา พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

1 ตุลาคม 2558 ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อส่งสัญญาณความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน

Read More »