Recent Posts

ผมจะไปฟังศาลตัดสินพรุ่งนี้

Timeline: ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐: ฟ้องศาลปกครอง ร้องให้ รถไฟฟ้า BTS จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒: ฟังคำพิพากษาศาลปกครอง = คนพิการแพ้ เนื่องด้วยกฏหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้

Read More »