Recent Posts

ภาพ ประกาศรับทนายอาสา

การบังคับใช้กฏหมายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลง — ประกาศขอพลังจากทนายอาสา

เรามีประเด็นร้างรา ค้างคาหลายๆ ประเด็นที่จำเป็นต้องขอแรงพี่ๆ ทนายช่วยดำเนินการครับ เรามีทีมทนายที่ปรึกษาแล้วแต่อยากได้คนเพิ่มครับ แต่ละพื้นที่, แต่ละประเทศใช้แนวทางการเคลื่อนไหวต่างกัน มาตรการบังคับใช้กฏหมายก็เป็นหนึ่งแนวทางที่จะขับเคลื่อนสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับ ติดต่อผมหลังไมค์ครับ

Read More »