Recent Posts

ภาพ ทางม้าลายแบบยกพื้น (Raised Crosswalk)

ตอบตัวเองให้ชัดๆ เราต้องการทำให้ประชาชนคนเดินเท้าเกิดความปลอดภัยบนพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น – ‘ใช่หรือไม่’?

เป็นบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาแยกอโศกครับ ในฐานะหนึ่งในภาคีภาคประชาสังคม วันนี้ผมอยากมาเล่าให้ฟัง และมาถามคำถามกับทุกคนครับ

Read More »