สถานการณ์การเข้าถึงรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร


สรุปการเข้าถึงรถไฟฟ้าแยกระบบ
การเข้าถึงรถไฟฟ้า (Accessible Map)

การเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า BTS
ห้องน้ำคนพิการบนระบบรถไฟฟ้า BTS
การแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำสั่งศาล

การเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า MRT (รฟม)
การเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า ARL (Asia Era1)
การเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รฟฟท)
แจ้งข่าว: เวปหน้าภาษาไทย พบมีลิงค์เสียเยอะมากกำลังไล่แก้ หากดูข้อมูลไม่ได้แจ้งไว้ที่เพจนะครับ

Recent Posts

งานซ่อมทางเท้า ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9/1

จากประตูสวนหลวงฝั่งถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ไปบึงหนองบอน ระยะทาง 200m 1. หน้าประตูสวนหลวง จุดทางทางลาด มีน้ำขังตลอดเวลา คนทั่วไปกระโดดข้าม เดินเลี่ยงได้ แต่รถเข็นไม่มีทางเลือก ต้องเข็นลุยน้ำ

Read More »