Tag Archives: รฟท

รถไฟทางคู่ สร้างระดับชานชาลาสถานี ไม่พอดีกับพื้นรถมีผลอย่างไรกับผู้โดยสาร?

ภาพ เปรียบเทียบชานชาลาต่ำและสูง1

พวกเราคงได้ข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) กำลังสร้าง ‘บางสถานี’ ให้ระดับพื้นชานชาลาต่ำก …

Read More »

รถไฟทางคู่ ‘สายใต้’ ทำไมสร้างชานชาลาต่ำ ทำไมไม่เหมือนสายอื่น?

ภาพ ชานชาลาระดับต่ำ เทียบกับตัวรถไฟ บันไดที่สูง

เราได้รับข่าวนานแล้วเรื่องรถไฟทางคู่ สายใต้มีคนบางคนดันให้สร้างเป็นชานชาลาระดับต่ำ50cm (ทั้งๆ ที่งบท …

Read More »

ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง) – พบลิฟท์เกาะราวบันได!!!

ภาพ ทางเชื่อมเข้าอาคารสนามบินดอนเมือง มีลิฟท์เกาะราวบันได

04 ธันวาคม 2563 เราและ T4A ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง) ห …

Read More »

ช่องห่าง & ความต่างระดับของตัวรถและชานชาลา รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง

ภาพ ช่องว่างระหว่างตัวรถและชานลาชา

ภาพถ่ายแสดงช่องว่างระหว่างพื้นรถและพื้นชานชาลาเมื่อรถไฟฟ้าสายสีแดง จอดเทียบสถานีดอนเมือง ช่องว่างและ …

Read More »

สำรวจห้องน้ำ สถานีดอนเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง

ภาพ หน้าห้องน้ำ

เราเข้าไปสำรวจห้องน้ำ 1 จุด การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ห้องน้ำมีลักษณะเป็นแบบแยกออกมาจากห้องน้ำชาย/ห …

Read More »