Tag Archives: มธ

ระบบสนับสนุนคนพิการ (วิชา SA206 / พัฒนาสังคม / ธรรมศาสตร์ / 2022)

วันนี้แปลงร่างเป็นอาจารย์พิเศษ มาสอนคณะพัฒนาสังคม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ครับ หนึ่งในงานที่เราตั้งใจ …

อ่านต่อ »

New World | Design มาออกแบบโลกใบใหม่กันเถอะ (Inclusive Design / DBTM / TU / 2022)

ภาพ ซาบะกำลังบรรยาย

16 สิงหาคม 2565 การบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของคนให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชา Inclusive D …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “Creating a socially-focused organization” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ จดหมายเชิญ

21 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creating a socially-focused organization” ให้กับน้ …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “การพัฒนาการและสวัสดิการ จากมุมมองของ Accessibility Is Freedom” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (กันยายน/2021)

ภาพ การบรรยายผ่านระบบซูม

เป็นอีกหนึ่งครั้ง ที่เราได้มีโอกาสบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “Accessibility is Freedom” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ ถ่ายรวมกันหลังบรรยายพิเศษ

22 กันยายน 2563 เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ กลุ่มนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยา …

อ่านต่อ »

คุณสร้างโลกที่ดีกว่าได้ | You can make ‘THE BETTER WORLD’ (Lecture DBTM/TU 2021)

เป็นธรรมเนียมทุกปีที่เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษาภาควิชา DBTM (Design Business Tec …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ น้องๆ ป โท สิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ภาพ หนังสือเชิญ

เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสรับเชิญไปพูดในฝั่งคณะนิติศาสตร์ครับ น้องๆ ป โท สิทธิมนุษยชน ต้องจัดให้เต …

อ่านต่อ »

บรรยายพิเศษ “การเข้าถึงและสวัสดิการในประเทศไทย” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ปีที่2/2021)

ภาพ การบรรยายผ่านซูม

ด้วยสถานการณ์โควิดที่เรายังต้องดูแลทั้งตัวเองและภาพรวม การบรรยายปีนี้ เราใช้ซูมครับ ตอนแรกผมค่อนข้าง …

อ่านต่อ »

เมืองของวันพรุ่งนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเพราะน้องๆ คนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับ

หลังจากบรรยายในห้องแล้ว ก็เป็นวันที่พาน้องๆ เดินเที่ยวกรุงเทพมหานครแบบที่มีสภาพร่างกายเป็นคนพิการบ้า …

อ่านต่อ »

‘เมื่อสภาพร่างกายเราเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆ ที่เคยทำ จะกลายเป็นคนละโลก’ หนึ่งในข้อความสำคัญ ในงานบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ Inclusive Design ขอบคุณ DBTM และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ

ภาพ ในห้องบรรยาย นศ กำลังทดลองเป็นคนตาบอด ท่าทางเก้งก้าง แต่สนุก

ให้น้องๆ นักศึกษาสาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี่ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ได้ทดสอบเป็นคนพิการก …

อ่านต่อ »