บรรยายพิเศษ “Accessibility is Freedom” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

22 กันยายน 2563
เราได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ กลุ่มนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หลักสูตรนานาชาติครับ

“เพราะการเข้าถึงและความเท่าเทียมเป็นเรื่องขอคนทุกคน”

ผมหอบเอางานของ Accessibility Is Freedom ไปเล่าให้น้องๆ ฟัง ไม่ลงลึกครับ พอให้เห็นภาพ ให้เห็นโทน เห็นความจำเป็น ควาหนักหนา ทำไมเราต้องทำงานมาอย่างเข้มข้น 6 ปี เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อผลักดันให้น้องได้มีพลังที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมรอบๆ ตัว

ผมพูดเสมอๆ ผมเชื่อถึงพลังคนรุ่นใหม่ เขาเหล่านี้คือคนที่จะเปลี่ยน ดูแล สร้างสังคมต่อไป ปัญหาที่เราเจออยู่ ณ ทุกวันนี้ล้วนมาจากความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง สำหรับภาคการศึกษาแล้วผมให้ priority สูงมากครับ ขอบคุณอาจารย์อเล็กซ์ ภาควิชานโยบายและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้โอกาสเราได้ไปเจอน้องๆ คนรุ่นใหม่หลายต่อหลายรอบแล้ว

หมายเหตุ: มีหลายๆ คำถามของน้องๆ ที่ผมต้อง follow up, บางคำถามผมอาจจะตอบได้ไม่เคลียร์ หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมส่งข้อความมาได้ตลอดเวลาครับ

Credit ภาพ: SPD TU ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]