บรรยายพิเศษ “Creating a socially-focused organization” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพ จดหมายเชิญ

21 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Creating a socially-focused organization” ให้กับน้องๆ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิชา SPD206 หลักสูตรนานาชาติ

Accessibility Is Freedom ผมตั้งใจสร้างเป็นองค์มาตั้งแต่ต้น เพื่อเป็นหนึ่งเสียงที่คอยร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย แต่องค์กรนี้มีบุคคลิกพิเศษไม่เหมือนองค์กรอื่นๆ…

น้องๆ หลายคนเป็นนิสิตที่ผมเคยไปบรรยายพิเศษมาแล้ว น้องบอกว่าได้มีส่วนร่วมช่วยสังคม ช่วยคน นี่เป็นเสียงสวรรค์สำหรับผมจริงๆ
การได้พูดคุยกับน้องๆ คนรุ่นใหม่ ผมได้ 2 เรื่องครับ หนึ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสองได้เพื่อนเพิ่ม นี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับ
หนึ่งในภารกิจที่ผมตั้งใจทำมามากกว่า 5ปีแล้ว

ขอบคุณอาจารย์อเล็กซ์และคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
– เราคือใคร https://www.accessibilityisfreedom.org/เราคือใคร/
– เราทำอะไร https://www.accessibilityisfreedom.org/เราทำอะไร/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]