Accessibility Is Freedom ไปร่วมเสวนางานสัมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8/2559 นวัตกรรมลดความเลื่อมล้ำของสังคม & Innovation for Social Equality

Innovation for Social Equality-3627

26 กรกฏาคม 2559

Innovation for Social Equality เป็นการจัดงานโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) เป็นแม่งานหลักร่วมกับสถาบันอื่นๆ
โดยจัดงานภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมลดความเลื่อมล้ำของสังคม / Innovation for Social Equality”

ผมมีโอกาสร่วมวงเสวนาครับ คราวนี้ผมไปในฐานะ Active Activist ในงานที่ตัวเองทำอยู่และเป็นผู้แทน T4A ไปบอกเล่าเรื่องราวให้คนฟัง ร่วมกับอาจารย์วิวและอาจารย์ธรรม จตุนามครับ

Equality หรือความเท่าเทียม เรามักได้ยินคำเหล่านี้กันบ่อยๆ โดยเฉพาะงานในด้านแวดวงคนพิการ
ถึงจะพูดกันบ่อย พูดกันมานาน พูดกันทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสที่จะพูด แต่ถึงวันนี้ประเทศไทยของเรา ความเท่าเทียมก็ “ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”

ผมเตรียมข้อมูลระบบรางไปครับ เป็นเพื่อตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เรามี
และให้เห็นว่า สุดท้ายแล้ว นวัตกรรมที่จำเป็นและต้องทำก่อนอันดับแรก คือ “นวัตกรรมทางด้านความคิด” นั่นเอง
หาก “คิดเป็น คิดใหม่ ทำใหม่” ได้แล้ว เชื่อเถิดครับ ทุกๆ อย่างจะตามมาเอง

ไปงานแบบนี้ก็ได้เจอ ได้ทักทายพี่ๆ น้องๆ หลายๆ ท่าน ดีใจครับ เดี๋ยวเราได้เจอกันบ่อยๆ

ขอบพระคุณอาจารย์วิว ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี / สจล.
หนึ่งในผู้จัดหลัก ที่ให้โอกาสเราหอบข้อมูลหนักๆ ไปเล่าสู่กันฟังเสมอๆ ครับ

Innovation for Social Equality-3646

Innovation for Social Equality-3792

Innovation for Social Equality-3704

นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำกับการขนส่งสาธารณะ

Innovation for Social Equality-3789

Innovation for Social Equality-3606

Innovation for Social Equality-3599

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]