SabaWorld

สวย-เปรี้ยว-เก่ง แต่ถูกปฏิเสธงานเพราะนั่งรถเข็น (SabaLive)

ภาพ ใบปิดคลิ๊ปน้องเจินๆ

เธอสวย เธอเปรี้ยว เธอเก่ง เธอถูกปฏิเสธงาน เพราะเธอ… นั่งรถเข็น น่าสนใจแค่ไหน ต้องติดตาม #SabaL …

อ่านต่อ »