Home / โครงการ / ชุมชนต้นแบบ / เกาะเกร็ด ชุมชนต้นแบบคนพิการไปเที่ยวได้สบายๆ ครับ

เกาะเกร็ด ชุมชนต้นแบบคนพิการไปเที่ยวได้สบายๆ ครับ

เกาะ
เกร็ด
ผมไปเที่ยวมาหลายๆ ครั้ง
เมื่อก่อนต้องบอกว่า ต้องอึดและเสี่ยงพอสมควร

โครงการภาครัฐ และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน “เกาะเกร็ด ชุมชนต้นแบบ”
เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทุกคน นี่คือความร่วมมือกันแบบ ‘ประชารัฐ’ อย่างแท้จริง
เป็นโครงการที่ผมติดตาม ถามไถ่อยู่เสมอๆ

ทีมพี่เกต คุณภพ จังหวัดนนทบุรีดูแลเรื่องนี้เป็นปีๆ
ผมได้แวะไปทดสอบในช่วงต้นๆ ที่ยังมีปัญหาอยู่มาก
หากต้องลงมือทำ การแก้ไขปัญหานั้นไม่ง่ายครับ

ถึง ณ วันนี้เชื่อว่าพัฒนาไปไกลแล้ว เห็นภาพแล้วชื่นใจ
เดี๋ยวต้องหาเวลาไปเที่ยวบ้างแล้ว

รอติดตามข่าวอีก 59 ชุมชนที่กำลังเกิดขึ้นครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.