ผู้ร่วมสนับสนุนงานคนแรก : สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

14-10-2014
ในการทำงานต่อเนื่อง ทุนในการทำงานจำเป็นมาก ผมได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการทำงานครั้งแรก จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ‘สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์’ อาจารย์ตั๋นของพวกเรา เพื่อนผมนี่เองครับ

พูดถึงชื่อ อาจารย์ตั๋นแล้ว คนๆ นี้คือคนที่อยู่ในแวดวง และให้ความช่วยเหลือคนพิการ สร้างประโยชน์ให้กับคนพิการมาเนิ่นนาน
อาจารย์ตั๋น เป็นหนึ่งในพลังผู้นำคนพิการ ทั้งช่วยสนับสนุนงบประมาณส่วนตัว ให้คำปรึกษาและร่วมทำงานกันตลอดมาขอบคุณครับ

ซาบะ
Accessibility Is Freedom

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]