Home / โครงการ / Create an Inclusive Society in Asia 2019

Create an Inclusive Society in Asia 2019

โครงการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัน

  เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับ ดร โทชิ จากประเทศญี่ปุ่นในโครงการ ‘Create an inclusive society in Asia’ แปลได้ว่า ‘โครงการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัน’ ครับ เป็นความตั้งใจของ ดร โทชิ ที่อยากให้เกิดการรับรู้ ส่งเสียงและร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคเรา เป็นโครงการที่มีหลายๆ ชาติมาร่วมกันทำงาน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนามและไทย ซึ่งสมาชิกมีทั้งคนพิการและไม่พิการครับ

Read More »

CPS Coffee คนพิการไม่สามารถ “เข้าถึง” ได้!

เมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา ผมมีหน้าที่พาเพื่อนชาวต่างชาติไปท่องเที่ยว ดูความสวยงามของกรุงเทพมหานคร เมืองที่ทุกคนในโลกนี้ล้วนใฝ่ฝันต้องมาให้ได้ซักครั้ง ตอนเช้าเราอยากหาอะไรทานกันก่อนเดินทาง เราเข้าไปที่ห้างเทอร์มินอล 21 พบว่า ด้านหน้าทางเข้าจากทางเชื่อมเข้ารถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก มีร้านกาแฟเปิดใหม่ และเราไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้

Read More »