สิทธิและกฏหมาย

กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

ภาพ ตราครุฑ

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 https://drive.google.com/file/d/1rcKUDt-7Y97SDNNQzpMbMPGGobPS3UWP/ 2. พรบ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 https://drive.google.com/file/d/1B4XY0bhIl89qj0X–GvGJOs9Fc9-Qdhl/ 3. กฏกระทรวง กำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และการบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 https://drive.google.com/file/d/1Sws80NXv3QQN6AC4E8BMxbRvbdoRqh-h/

Read More »

กฏหมายที่จอดรถคนพิการ ต้องปรับปรุง

ภาพ แบนเนอร์ 'ห้ามสูบบุหรี่ ปรับ 5,000 บาท'

‘ปัญหาที่จอดรถคนพิการ’ หนึ่งในประเด็นหลัก คือ เรายังไม่มีกฏหมายในการกำหนดโทษอย่างชัดเจน (ถึงแม้ บอกไว้ว่าใครจอดได้บ้าง) ผมพูดมาเสมอครับ หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องยกเครื่องกฏหมายในทุกมิติ ทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และกำหนดโทษปรับ ผมยกตัวอย่างกฏหมายสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะตามป้ายนี้ครับ ผมจะผลักดันส่วนนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับ

Read More »

การคำนวนจำนวนที่จอดรถคนพิการ (ร่าง พรบ ปี 63)

ทราบข่าวล่าสุดว่า ครม เห็นชอบแล้ว เอกสารที่ผมได้มายังเป็นร่างนะครับ ทั้งนี้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคงมีน้อยมากแล้ว เอามาให้พวกเราดูและคำนวนกันให้เป็นครับ  

Read More »

ที่จอดรถคนพิการใครจอดได้บ้าง (ความรู้และสิทธิตามกฏหมาย)

ปัญหาการแย่งจอดบบพื้นที่ที่จอดรถคนพิการ บ้านเราเกิดขึ้นหนักมาก นี่เป็นหนึ่งการละเมิดสิทธิและทำผิดกฏหมายอย่างชัดเจน วันนี้ขอมาเติมพลังความรู้ให้กับทุกคน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ โดยเอากฎกระทรวงว่าด้วยการ ‘กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548’ มาย่อยให้อ่านกันง่ายๆ ครับ

Read More »

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง

เราจะส่งต่อเกร็ดความรู้ทางด้านกฏหมายให้ถึงมือทุกๆ คน แบบอ่านกันง่ายๆ วันนี้เอาเรื่องสำคัญสุดก่อนครับ: “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง”

Read More »

เจอของดีในกฏกระทรวง สอส 2555 เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

ช่วงโควิดผมแบ่งเวลา 1 ส่วน นั่งทำงาน ศึกษาข้อมูลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เลยได้พบ ‘ของดี’ ที่เขียนไว้ที่บรรทัดสุดท้าย ของกฏกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2555 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลดหย่อนภาษี ใจความเขียนไว้น่าสนใจครับ: “เจ้าของสถานที่ที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด”

Read More »

แมคโครศรีนครินทร์ ละเลยไม่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนตามกฏหมาย

ผมพยายามพูดคุยกับ ผบห ของสาขานี้หลายครั้ง ไม่ได้พบซักที เคยฝากนามบัตรไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็หายเงียบ วันนี้แวะเข้าไปซื้อของ พอมีเวลาก็เลยขอซะหน่อย ในที่สุดก็ได้พูดคุยกันครับ

Read More »

ประกาศฟ้องห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียวใต้ สถานีสำโรง มีทางเชื่อมจากตัวสถานีเข้าสู่อาคาร โดยเป็นบันได 3 ขั้น ปีที่แล้วก่อนหน้าที่ระบบรถไฟฟ้าจะเปิด เราได้ลงสำรวจและรายงานปัญหาต่างๆ เข้าหาทั้งระดับกระทรวงและหน่วยงานรัฐฯ​ ที่เกี่ยวข้อง

Read More »

“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก”

“เราหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเป็นอันดับแรก” ให้สัมภาษย์กับไทยพีบีเอสในวันเลือกตั้ง (ลิงค์ https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2309355729087059) 24 มีนาคม 2561

Read More »

T4A ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส 1,436 ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

9 พฤษภาคม 2561 ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ผนึกกำลังองค์กรคนพิการฟ้อง กทม เรียกค่าเสียโอกาส ๑,๔๓๖ ล้านบาท เหตุติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

Read More »