มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์

ชื่อ: มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์
โทรศัพท์/LINE/WhatsApp: 082-3355-031
Twitter: https://twitter.com/sababestrong
อีเมล์: [email protected]

งานเพื่อสังคม:
มากกว่า 26 ปีที่คอยช่วยงานอยู่เบื้องหลัง, 7ปี+กับการเป็นนักรณรงค์เพื่อสิทธิและความเท่าเทียม เป็นผู้ที่จัดตั้งองค์กร Accessibility Is Freedom เพื่อร่วมสร้างเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันและร่วมกระตุ้นสังคมให้ทุกคนเกิดสำนึกสาธารณะและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผลักดันผ่านโครงการต่างๆ:

1. ที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ
2. การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ พื้นที่เมือง อาคาร สถานที่ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยเท่าเทียมกัน
3. รณรงค์ ส่งเสริมในเรื่องสิทธิ โอกาส ความเท่าเทียม สำนึกสาธารณะ ความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม
4. รณรงค์ ส่งเสริมให้คนทุกคนมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้พร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับอุปสรรค์ต่างๆ
5. ผลิตและเผยแพร่งานในทุกช่องทางการสื่อสาร ภายใต้ชื่อ #SabaLive

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.accessibilityisfreedom.org/เราคือใคร/

งานด้านไอที:
มากกว่า 35 ปีของการทำงานในสายงานไอที เติบโตมาจากโปรแกรมเมอร์ เป็นหนึ่งในทีมพัฒนา Microsoft Office 97 Thai Edition ที่คนไทยทุกคนได้ใช้กันอยู่มาจนถึง ณ ทุกวันนี้ มีโอกาสได้ร่วมงานในบริษัทขนาดใหญ่ ส่วนของธุรกิจมากมาย เช่น โรงแรม, วิจัยและขุดน้ำมัน, โรงพยาบาล และพัฒนาโปรแกรม

งานปัจจุบัน:
1. ที่ปรึกษาไอที กับระบบที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง
2. อาจารย์, วิทยากรบรรยายพิเศษ
3. ที่ปรึกษาการสร้างและแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกให้สูงกว่ามาตรฐาน
4. เป็นช่างภาพ, เป็นนักเขียน ทำทุกงานที่เกี่ยวข้องกับ New Media ผลิตสื่อและถ่ายทอดสด
6. เป็นนักวิ่ง เป้าหมายเพื่อสุขภาพและเพื่อการโปรโมต ‘ความเท่าเทียม’, ผ่านการแข่งขันระยะมาราธอน 4 สนามด้วยสถิติเวลาส่วนตัวที่ดีที่สุด 4 ชั่วโมง 6 นาที