Tag Archives: UN

ร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของประเทศไทยกับ UN ESCAP

เราได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่า UN ESCAP มีเลขาธิการราชฑูตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ‘ความพิการและการเข้าถึง’ แวะมาประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเรา ที่จำเป็นต้องไปร่วมให้ข้อมูลที่เราทำงานกันมาอย่างหนัก ต้องบอกว่า โอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในระดับสูงแบบนี้ไม่ง่าย ต้องขอบคุณพลังของเครือข่ายฯ ที่เราร่วมทำงานกันมาตลอด ไม่ว่าเราจะไปพูดที่ไหน สิ่งที่เราพูดคือข้อมูลสะท้อนที่เป็นจริง

Read More »

พลังเล็กๆ จะรวมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

วันนี้มีโอกาสได้แวะไปให้ข้อมูลกับ UN ESCAP อีกครั้ง ได้เจอกับน้องๆ ที่รู้จักมักคุ้นทำงานร่วมกันมาตลอด ถ่ายภาพกันหน่อย น้องๆ เหล่านี้ คือผู้เชี่ยวชาญในส่วนงานที่ตัวเองทำอยู่, มีคนรู้จักมากมายทั้งในและต่างประเทศ ต้องบอกว่า มีคนพิการอีกมากที่ต่อสู้และช่วยเหลือสังคม ที่พวกเรายังไม่รู้จัก วันนี้พาผู้เยี่ยมยุทธมาให้ดู 3 ท่านก่อนนะครับ คุณสว่าง, อาจายร์ฮารุ, และคุณมดแดง พลังของทุกๆ คนร่วมกันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับ!

Read More »

T4A เข้าร่วมให้ข้อมูลและผลักดันการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่ main stream ในระดับนานาชาติ (IDA SDG PWDs)

IDAคณะทำงาน T4A ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมให้ข้อมูลการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทย ให้กับคณะทำงานของ  International Disability Alliance (IDA) ซึ่ง Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability เป็นหัวข้อที่ระดับการทำงานของ UN นั้นเข้มข้นมาก สาระหลักคือการผลักดันให้นำประเด็น การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ให้เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ต้องติดตาม

Read More »