Tag Archives: SleepyNokkie

หนึ่งคำพูดสะท้อนภาพทั้งหมดของการพัฒนาคนพิการในสังคมไทย

“อยู่แต่บ้าน เพราะออกมาไม่สะดวกเลย…” เป็นคำที่น้องคนหนึ่งพูดกับผม​ เมื่อครั้งมีโอกาสได้ไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ เหล่านี้ เมื่อปี 2560 ครับ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาช้านานจนถึงทุกวันนี้ ‘ความไม่สะดวก’ ทำให้คนพิการไม่อยากออกมาสู่สังคมภายนอก ‘ความไม่สะดวก’ ปิดกั้นการพัฒนาของคนที่มีศักยภาพด้อยกว่าในทุกๆ มิติ นี่เป็นสาเหตุ ทำไมจำนวนคนพิการในสังคมที่ประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยเอามากๆ และรัฐฯ ก็ยังต้องช่วยเหลือคนพิการอยู่ร่ำไป หนึ่งคำพูดสะท้อนภาพทั้งหมดของการพัฒนาคนพิการในสังคมไทย

Read More »

หนทางในการแก้ไขปัญหา คือ การศึกษาและความเข้าใจที่แท้จริง : บรรยายพิเศษ “การออกแบบที่คำนึงถึงทุกคน / Inclusive Design” ปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เมืองในฝันของผม คือเมืองที่ทุกคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน” เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายสิบประโยคที่ผมบอกกับน้องๆ นศ ปี 2 จำนวน 102 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์ที่กรุณาเข้ามาร่วมฟัง ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่เรามีโอกาสได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับที่นี่

Read More »

บรรยายพิเศษ “/BE/STRONG” เพื่อสร้าง inspiration ให้กับน้องๆ โครงงานพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“อยู่แต่บ้าน…​ เพราะออกมาแล้วไม่สะดวกเลย…” เป็นคำที่น้องคนหนึ่งพูดกับผม​…ครับ นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาช้านาน และถึง ณ ปัจจุบัน ความไม่สะดวกนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากนัก

Read More »