Tag Archives: TNN

ขนส่งระบบราง ยังไม่รองรับผู้พิการ (ข่าว TNN)

คนพิการ คือคนหนึ่งคนในสังคม เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ เป็นครอบครัว อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน เพียงแค่ …

Read More »

ซาบะ ที่ปรึกษา IT และโปรแกรมเมอร์ (เคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศ TNN และ ช่อง 11)

เห็นการทำงานของ Accessibility Is Freedom อย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ขอเอาเรื่องราวของตัวเองมาให …

Read More »