Tag Archives: สภาคนพิการทุกประเภท

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางราง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบรางอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A), Accessibility Is Fr …

อ่านต่อ »