Recent Posts

ข้อมูลโคโรน่าไวรัส – รวมลิงค์ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ตลอดการทำงานที่ผ่านมาของ Accessibility Is Freedom “ความถูกต้องของข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุด” ครับ ช่วงเวลาโคโรน่าไวรัสกำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ แหล่งข้อมูลเหล่านี้คือแหล่งต้นทาง บ้านเรามีปัญหาเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ได้อ้างอิง และน่าเป็นห่วง ร่วมด้วย ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแชร์ ผมจะ update ไปเรื่อยๆ หากได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมครับ  

Read More »