Recent Posts

แฟชั่นไอซ์แลนด์ แค่ดียังไม่พอ ‘มันต้องแจ๋ว’ ภาระกิจ ‘ห้างสรรพสินค้าสำหรับทุกคน’

ห้างแฟชั้นไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งห้างที่ทำงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดการพูดคุย ปรับปรุง แก้ไขกันมาตลอดครับ จนปัจจุบัน ต้องเรียกได้ว่าห้างนี้เป็นหนึ่งห้างที่ปรับปรุง แก้ไขอยู่ในระดับที่ดีมาก (ติดตามประเด็นได้ตามลิงค์นี้ https://www.accessibilityisfreedom.org/tag/แฟชั่นไอส์แลนด์/) ไม่นานมานี้ผมได้รับการติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม แล้วในที่สุดเราเข้าไปร่วมพูดคุยกัน แม้ตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างจะมีอายุมากแล้ว และการปรับปรุงต้องลงรายละเอียดและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ผู้บริหารสูงสุดให้นโยบายไว้ว่า…

Read More »