Recent Posts

วันนี้บนเฟซบุ๊คเพจ เราผ่านหลักกิโลฯ 30,000 ไลค์ – ร่วมด้วยช่วยกันสร้างเมืองที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขร่วมกันครับ!

วันนี้อยากเล่าให้พวกเราฟัง เป็นความในใจที่อยากให้ทุกคนได้อ่านครับ ใครที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเรา จะเห็นว่า ไม่ว่าบนเวปหรือบนหน้าเฟซ​ ผมวางภาพนี้ไว้ตั้งแต่วันแรก มันเป็นความตั้งใจ เป็นความมุ่งมั่นที่ผมมองเห็น และกำหนดตัวเองไว้ตั้งแต่ต้น ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ ผมตั้งชื่อภาพนี้ว่า ‘เมืองของวันพรุ่งนี้’ ครับ เพื่อเตือนตัวผมเองและให้พวกเราได้ตระหนัก ช่วยกันสร้างเมืองนี้ด้วยกัน

Read More »