Recent Posts

ห้าง ‘กากๆ’

ที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน กฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว เจตนารมณ์ของกฏหมาย คือ ต้องสร้างให้ถูกต้องตามคุณลักษณ์, จำนวน รวมถึงการดูแลด้วย

Read More »