Recent Posts

สังคมต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมให้คอยเป็น “คุก” ที่พร้อมจะขังคนพิการ

#ที่จอดรถคนพิการ ในบ้านเรา ไปที่ไหนๆ ส่วนมาก จะเห็นมีไม้กั้นตามภาพ วันนี้ผมอยากให้พวกทุกเข้าใจชัดเจนขึ้น… มาตรการ การใช้ “ไม้กั้น” เกิดขึ้นเพราะ การแย่งสิทธิที่จอดรถคนพิการเกิดขึ้นตลอดเวลา #ความมักง่าย ไร้สำนึกของคนบางคน ทำให้เจ้าของสถานที่ “ไม่มีทางเลือก” เลยต้องใช้วิธีนี้

Read More »