Recent Posts

ภาพ การบรรยายผ่านซูม

บรรยายพิเศษ “การเข้าถึงและสวัสดิการในประเทศไทย” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ปีที่2/2021)

ด้วยสถานการณ์โควิดที่เรายังต้องดูแลทั้งตัวเองและภาพรวม การบรรยายปีนี้ เราใช้ซูมครับ ตอนแรกผมค่อนข้างกังวล เพราะงานบรรยาย ดีที่สุดต้องเจอหน้าเจอตัว มันส่งอารมณ์ถึงกันได้ง่ายกว่า แต่พอได้เร่ิมคุยแล้ว โอเคมากครับ เนื้อหาปีนี้ยังเหมือนปีที่แล้ว แต่เกลี่ยภาพให้ชัดขึ้น บอกน้องๆ ถึงข้อความต่างๆ ได้ชัดกว่าเดิม เข้มกว่าเดิมครับ หน้าที่ของผมคือส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ครับ

Read More »