Recent Posts

ใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรง (BESTRONG)

ตั้งแต่ผมอุบัติเหตุ เป็นคนพิการ version 2  ตอนอายุ 24 หลังออกจาก รพ ผมมีปัญหาแผลกดทับเรื่อยๆ บางปีเป็นถึงสอง ครั้งต้องเข้าห้องผ่าตัดบ่อยๆ ทำให้ผมต้องพยายามรักษาตัวให้ดีที่สุด ไม่ยอมออกกำลังกาย ไม่ยอมทำอะไรที่จะเป็นประเด็นเลย หลายสิบปีผ่านไป จนเมื่อสองปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกได้ด้วยตัวเอง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ร่างกายแพ้ต่อสิ่งต่างๆ ได้ง่ายมาก ที่หนักสุดคือสมองที่คิดช้าลงมาก

Read More »