Recent Posts

5 ปีผ่านไป ห้างโลตัสยังแก้ไขปัญหาการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฏหมาย ‘ไม่แล้วเสร็จ’

ห้างโลตัสทั่วประเทศไทย ในทุกสาขาที่ผมผ่านไปดู เห็นมีการ ‘#จัดให้มี‘ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (สอส) เช่น #ที่จอดรถคนพิการ #ห้องน้ำคนพิการ และทำให้พื้นที่ส่วนสำคัญๆ เกิดการเข้าถึงในพื้นที่แล้วเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่า ทุกสาขาทั่วประเทศก็เหมือนกัน แต่ ‘#การให้บริการ’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้คนพิการและคนที่จำเป็นต้องใช้สามารถที่จะ ‘ใช้งานได้จริง’ นั้นยังแทบไม่มีการดูแลครับ นั่นหมายถึงห้างโลตัสยังปรับปรุง สอส ให้เกิดการใช้งานได้ ไม่สมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย

Read More »