Recent Posts

ภาพ หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน

เราคือหนึ่งในคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการ

ปัญหาที่จอดรถคนพิการ มีให้แก้หลากหลายมิติ เราลุยงานชิ้นนี้มามากกว่า 7 ปี ทำในทุกมิติที่เราจะทำได้ ในส่วนของระดับนโยบายเราได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานมาแล้วหนึ่งวาระ ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนยังไปไม่ได้อย่างใจนัก นี่เป็นอีกหนึ่งวาระที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานอีกครั้ง ผมจะผลักดันอย่างเต็มกำลัง ให้ปัญหาเล็กๆ ปัญหานี้หายไปเสียที ขอบพระคุณกรม พก ครับ

Read More »