Recent Posts

เราอยากให้คุณได้ยิน

ตลอดมาของการผลิตสื่อเพื่อผลักดันสังคมภายใต้ชื่อ SabaLive ผมระลึก นึกถึงคนทุกคนเสมอ มีหนึ่งงานที่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ซักที คือ การช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีปัญหาทางการได้ยิน ให้สามารถติดตามงานเราได้ ปัญหานี้อยู่ในหัวผมตลอดเวลาครับ

Read More »