Recent Posts

ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้

เรามีบ้านหลังเดียว บ้านหลังนี้เราอยู่อาศัยและสร้างมลภาวะกันตลอดมา กรุงเทพมหานคร เกิดช่วงภาวะอากาศปิด ทำให้มลภาวะอากาศแสดงตัวชัดเจน เรารู้สึกเดือดร้อน แท้จริงแล้ว ทุกๆ ปัญหาอยู่รอบๆ ตัวเรามาช้านาน เพียงแต่ มันยังไม่ถึงจุดที่จะวิกฤติเท่านั้น

Read More »