Recent Posts

ปัญหาประเทศจะถูกแก้ไขเพราะพลังจากทุกคนช่วยกัน ขอบคุณ Sanju ที่มาร่วมประชุมครับ

วันนี้เรามีเพื่อนใหม่ชื่อซานจู ได้รู้จักกันจากเครือข่ายที่เคยไปคุยกันเรื่อง infrastructure ของเมือง ซานจู มาจากองค์กร Global Shapers Bangkok เรามีเป้าหมายใกล้เคียงกันมาก ซานจู สนใจติดต่อ พูดคุยกับผมมาเรื่อยๆ ผมเลยถือโอกาสชวนให้เข้ามารับฟัง ร่วมออกความเห็นในการประชุม ตรวจสอบ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้า ที่ รฟม ครับ

Read More »