Recent Posts

หนังสือเชิญพรรคการเมือง #ฟ้องสายสีม่วง #วันสิทธิคนพิการไทย

อยากพูดชัดๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม พรรคการเมืองใด มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมที่ชัดเจน มีสิ่งให้เราจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เอาแบบเปลี่ยนประเทศเลย รับรองว่า ท่านได้คะแนนล้นหลาม สั้นๆ ครับ    

Read More »