ผมจะไปฟังศาลตัดสินพรุ่งนี้

Timeline:

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๐:
ฟ้องศาลปกครอง ร้องให้ รถไฟฟ้า BTS จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ

๒๒ กันยายน ๒๕๕๒:
ฟังคำพิพากษาศาลปกครอง = คนพิการแพ้
เนื่องด้วยกฏหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้

คำชี้แจงของผู้ถูกฟ้อง:
๑.ในขณะก่อสร้างรถลอยฟ้าบีทีเอส กรุงเทพมหานครมีนโยบาย แผนงาน และโครงการที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการในกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง?
>>ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงว่า “ไม่มีนโยบาย แผนงานหรือโครงการใดๆ เลย”

๒. การก่อสร้างสถานีรถลอยฟ้าบีทีเอสครั้งแรก มีการออกแบบลิฟต์และส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการไว้หรือไม่?
>>ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า “ไม่มีการออกแบบตั้งแต่ต้นแต่ได้มีการก่อสร้างและจัดทําเพิ่มเติมภายหลังด้วยงบประมาณของกรุงเทพมหานครและงบอุดหนุนจากรัฐบาล”

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒:
เราไม่สามารถยอมรับคำพิพากษาศาลปกครองได้
จึงจำต้องอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดในวันที่

จนถึง ณ วันนี้ – 6 ปีแล้ว ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม
ในที่สุด….

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘:
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในวันที่ ๒๑ มกราคมนี้ และเราชนะ!!!

แต่ …

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐:
พรุ่งนี้เราต้องไปศาลแพ่งอีกครั้ง!

ชวนอีกเช่นเดิม ไปกับพวกกระผมไหมครับ?

 

อ้างอิงโพสเดิม : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/videos/890084761014170/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]