Tag Archives: MRT บางโพ

[สำรวจ] การเข้าถึง MRT สถานีบางโพ

ภาพ ผังสถานี MRT บางโพ

5 พฤษจิกายน 2563 : ลงพื้นที่สำรวจการเข้าถึงโดยรอบ MRT สถานีบางโพ MRT สถานีบางโพ ตามผัง สถานีมีลักษณะ ‘คร่อมแยก’ โดยมีหนึ่งฝั่ง (1 และ 2) เป็นฝั่งถนนปิด มีคอนโดและติดกับท่าเรือ(5), ส่วนอีกฝั่ง (3 และ 4) คล่อมอยู่บนแยกบางโพ ช่วงที่กำลังก่อสร้าง เราเห็นผัง, เห็นการวางลิฟท์แล้วรู้สึกแปลกๆ พอสถานีเปิด เลยไปได้สำรวจให้เห็นกับตา เราพบอะไรบ้าง:

Read More »

[สำรวจ] ลิฟท์ MRT สถานีบางโพ

ภาพ พี่ซาบะนั่งอยู่ในลิฟท์

[5 พฤศจิกายน 2563 : ลงพื้นที่สำรวจการเข้าถึง MRT สถานีบางโพ] มีลิฟท์ 2 ตัว ขนาดลิฟท์และข้างในเหมือนกัน ความกว้าง ปุ่มกด ถือว่าดีใช้ได้สะดวกไม่ติดปัญหาอะไรครับ  

Read More »