Tag Archives: เบนคิดหาทอง

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม “อาจารย์เบน อาจารย์ คลอเดีย และคุณมอล เพื่อนใหม่ชาวออซซี่”

เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม “อาจารย์เบน อาจารย์ คลอเดีย และคุณมอล เพื่อนใหม่ชาวออซซี่” เป็นควันหลงจากการไปลุย Live นอกสถานที่ ที่สี่แยกอโศกซึ่งเปรียบเสมือนหน้าบ้านเของประเทศไทย เรามีแขกร่วมรายการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เบน สถาปนิคและ อาจารย์คลอเดีย สอนเรื่องการออกแบบการบริการ (Service Design) ในช่วงท้ายคุณมอลหนุ่มออซซี่ ผ่านมาพอดี เลยได้ทักทายพูดคุยกันนิดหน่อย

Read More »

หนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “อาจารย์เบน – เบญจพล คิดหาทอง”

เมื่อปีที่แล้วอาจารย์เบนได้ส่งข้อความเข้ามาหาผมแนะนำตัวว่า เป็นอาจารย์พิเศษ สอนเรื่อง Inclusive Design Innovation ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Manangement)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เชื้อเชิญผมให้เข้าไปบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษา ซึ่งผมดีใจมาก (ย้ำมากๆ) เพราะการสร้างคนรุ่นใหม่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราได้อย่างยั่งยืนครับ

Read More »

หนทางในการแก้ไขปัญหา คือ การศึกษาและความเข้าใจที่แท้จริง : บรรยายพิเศษ “การออกแบบที่คำนึงถึงทุกคน / Inclusive Design” ปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เมืองในฝันของผม คือเมืองที่ทุกคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน” เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายสิบประโยคที่ผมบอกกับน้องๆ นศ ปี 2 จำนวน 102 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์ที่กรุณาเข้ามาร่วมฟัง ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่เรามีโอกาสได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับที่นี่

Read More »

บรรยายพิเศษ ‘Inclusive Design for the inclusive living’ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นอะไรที่สนุกมาก! สำหรับการบรรยายพิเศษเมื่อวานนี้ให้กับน้องๆ นศ ปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 77 คน ตามหัวข้อที่ได้จั่วหัวไว้ครับ เรื่องเริ่มจาก อาจารย์ของคณะ (อาจารย์ เบญจพล คิดหาทอง) ติดต่อเข้ามาทางเพจ

Read More »