Tag Archives: รัฐสภา

Accessibility Is Freedom & T4A ร่วมประชุมกับโครงการสัมนาระดับชาติ เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านเรามี กฏหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่แปลกที่การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดว …

Read More »

สรุปเนื้อหาประชุม เรื่องคนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการ

ตามที่คนพิการได้รับผลกระทบจากสายการบินปฏิเสธให้บริการคนพิการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตัวแทนคนพิการได้ดำเนิน …

Read More »