Recent Posts

“ถนนเมืองไทย มีความปลอดภัยสูง”

ประชาชนคนไทย ทุกคน ได้อ่าน head line แล้วคงส่ายหน้าร้องโอ้ กันหมด ^^ ไม่ได้พูดเล่น แต่เอาจริง ทำยังไงเราถึงจะสร้างถนนให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน อยากฟังเสียงบ่นและข้อเสนอแนะ แนวการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนครับ เรามีภาคีเคลือข่ายร่วมทำงานกันอยู่ในเรื่องนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนสรุป นำข้อมูลเสียงทุกท่านเข้าไปร่วมประชุมกับ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย เพื่อสร้างถนน สร้างสภาพแวดล้อม สร้างเมืองนี้ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ ขอเด็ดๆ เลยครับ เต็มที่^^

Read More »