ขนส่งสาธารณะ

สำรวจสถานีกลางบางซื่อ 360

ภาพ ซาบะกำลังเข็นรถไปรอบๆ ตัวอาคาร

ลุยลงพื้นที่เมื่อ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ประเด็นสถานีกลางบางซื่อ ที่ยังไม่แก้ไข โดยสรุป: 1. ทางลา …

อ่านต่อ »

รูปแบบที่นั่งบนเครื่องบิน หนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อผู้โดยสารทางการเคลื่อนไหว

ภาพ เก้าอี้นั่งบนเครื่องบิน

บนเครื่องบินพื้นที่จำกัด สายการบินที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่มาก เช่น สายการบินที่ให้บริการในประเทศ ทางเด …

อ่านต่อ »

ภาคีคนพิการร่วมสำรวจ ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิ้ง

ภาพ คณะกำลังสำรวจ guiding block

18 มกราคม 2565 ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแ …

อ่านต่อ »