ให้สัมภาษย์ประเด็นการใช้ลิฟท์และการจ้างงานคนพิการ (16-07-2566 ข่าวค่ำ ThaiPBS)
ขยายความจากข่าวที่มีเวลาพูดได้ไม่มากและอาจจะพูดไม่ครบถ้วน เขียนไว้เพื่อให้ทุกคนอ่าน ตามนี้ครับ:

ประเด็นการใช้งานลิฟท์
หากมองถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เจตนารมณ์ที่เขียนไว้ ตีความได้ว่า “มีไว้เพื่อ-คนที่จำเป็น” และควรสงวนไว้ แต่ฝั่งคนพิการมองในมุม “การอยู่ร่วมกัน” อันไหนทำได้ เราก็ควรร่วมใช้สิ่งต่างๆ ได้ครับแต่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียง 2 อย่างที่จำเป็นต้องสงวนไว้ใช้ คือ ที่จอดรถคนพิการและห้องน้ำคนพิการ ด้วยเหตุผลทางกายภาพ เช่น หากไม่มีที่จอดรถที่กว้างพอ เราก็จะไม่สามารถขึ้น/ลงรถได้, หากห้องน้ำที่กว้างพอ เราก็เข้าใช้ห้องน้ำไม่ได้

ในส่วนที่ใช้แชร์ร่วมกันได้ เช่น ลิฟท์หรือที่นั่งหรือพื้นที่สำหรับรถเข็นบนรถโดยสาร เราเรียกกันว่า priority space หรือ priority seat ถ้าไม่มีคนพิการใช้ ก็สามารถใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เมื่อมีคนพิการหรือคนที่จำเป็นมาควรให้สิทธิใช้ก่อนและควรขยับออกให้ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช้การ “เอื้อเฟื้อ” แต่เป็นสิทธิและเป็นกฏเกณฑ์ที่ดีของสังคมที่ควรทำ (เอื้อเฟื้อ ความหมายจะอยู่ในบรรยากาศ คนที่แข็งแรงกว่า สงสาร เห็นใจ คนที่อ่อนแอกว่า)

ต่างสังคมต่างวัฒนธรรมต่างปัญหา, แน่นอนสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารัก สวยงาม แบ่งปัน แต่เรายังต่างกับสังคมที่พัฒนาแล้วมาก เกิดการละเมิดสิทธิต่างๆ เล่านี้ทุกวันตามที่เราโพสกันบ่อยๆ

ในขณะที่เรายังไม่มีข้อกำหนด กฏหมาย การประกาศที่ชัดเจน เราทำได้จากการตีความตามเจตนารมณ์กฏหมาย ก็อาศัยงานการรณรงค์ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อกระตุ้นสำนึกของคนในสังคมได้

ประเด็นการจ้างงานคนพิการ
กายภาพคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ สิ่งที่ต้องทำ ขอให้ปักธง
1) ทุกคนพัฒนาได้
2) ให้โอกาส
เมื่อมี 2 ข้อนี้ เรื่องอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว และสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุด คือ แก้ไขปัญหา การสัญจร, การเดินทางและการเข้าถึงอาคารสถานที่และพื้นที่สาธารณะ ให้ได้โดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อทุกคนเดินทางได้ นั่นหมายถึงโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ และนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ที่ต้องเกิดการแก้ไข เพื่อให้คนที่ร่างกายด้อยกว่า เดินทางไปทำงานได้เหมือนกับคนอื่นๆ

โครงการจ้างงาน เป็นนโยบายที่ดีแล้ว ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความไม่โปร่งใส และปัญหาใดๆ ก็ต้องแก้ไขครับ

อ้างอิง:
– กฏหมาย ข้อ 1,2 และ 3,4 https://www.accessibilityisfreedom.org/กฏหมายและข้อมูลอ้างอิง/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]