เรียนเชิญทุกท่าน ไปร่วมรับฟัง ศาลตัดสินคดี คนพิการฟ้องแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายต่อกรุงเทพมหานครที่สร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ


สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งเป็นเจ้าของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดสร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ครบถ้วน
คนพิการใช้เวลายาวนานฟ้องร้อง และสุดท้ายชนะคดีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และศาลมีคำสั่งให้ “สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี” ซึ่งนั่นหมายความว่า ต้องแล้วเสร็จภายในต้นปี 2559 แต่จนถึง ปัจจุบันผ่านไป 3 ปีแล้ว “เพียงแค่ ลิฟท์และทางลาดก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” และยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฏหมายประเภทอื่นๆ อีก

ต่อมาภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All), องค์กรระดับชาติและคนพิการ รวมกันประมาณ 500 คน ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครอง “ฐานละเมิดไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด”

การเดินทางไม่ได้เป็นปัญหาแค่การเดินทาง แต่การเดินทางไม่ได้ หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เสียไป
เมื่อคนไม่สามารถเดินทางได้ ก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้, ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ และไม่สามารถไปทำงานได้
เมื่อเดินทางไม่ได้ก็ผลกระทบ ทำให้คนพิการในประเทศไทยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ รัฐฯ​ ก็ต้องคอยช่วยเหลืออยู่ร่ำไป

ประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวระดับสากลควรมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานสากล ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์แล้วก็จะยังช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วย เมื่อเข้าถึงไม่ได้จึงก่อให้เกิดภาระและส่งผลกระทบรอบด้านทั้งระบบเศษฐกิจและสังคม ทำให้ประเทศเสียโอกาสกับการแข่งขันในระดับเวทีโลก

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งเสียงและสื่อสารให้สังคมและพี่น้องประชาชนได้รับทราบร่วมกันว่า กลไกระบบยุติธรรมจะชี้ว่าความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น รัฐฯ จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไร

เจอกันที่ปกครองแจ้งวัฒนะ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ตลอดช่วงเช้าถึงเที่ยงมีกิจกรรมที่หน้าศาล พักทานข้าว บ่ายโมงฟังคำพิพากษาร่วมกัน
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ได้เพียงเพื่อคนพิการ ณ สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะได้ใช้

เรียนเชิญครับ!
/ซาบะ
1 มีนาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. เอกสารสำเนา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 24 พฤจิกาจน 2557 สั่งให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี https://drive.google.com/open?id=14_rENwNu0KoWPi0Whg8e1Ep0JZAGh5HH
  2. เอกสารสำเนา คุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลาง ฐานละเมิดไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ https://drive.google.com/open?id=1Hpw9BbdANbAxcjLSg6nTdMjwg-Nx0RVd
  3. เอกสารสำเนา ภาคีคนพิการ องค์กรระดับชาติและคนพิการ ประมาณ 500 คน ได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลาง ฐานละเมิดไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ https://drive.google.com/open?id=1FgPrs1U3TV9lxEdwQpUuh_r_Nm56dmpx
  4. ข้อมูลการติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกบีทีเอส 23 สถานี https://drive.google.com/open?id=1U6yghc-EzeRFzjN-kQnMCrawzh0Z5l5D
  5. ข้อมูลการเข้าถึงประเทศไทย Thailand Accessibility Update 2019 https://drive.google.com/open?id=1CT2xxn3UnbBTeeQRiraZN-sejw8nWBcY

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]