‘หยุด’ ละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการ

ปัญหาการละเมิดสิทธิที่จอดรถคนพิการเป็นหนึ่งในปัญหาสำนึกสาธารณะ และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของคนในสังคม
‘สำนึกสาธารณะ’ คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและระลึกถึงเสมอ และนี่เป็นต้นตอของแทบทุกปัญหา

ระหว่าง (1) คนที่ยอมใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องให้ปัญหาเกิดการแก้ไข
กับ (2) คนที่ทำให้สังคมไทยตกต่ำ กลายเป็นสังคมที่ไร้คุณภาพ ประเทศชาติเสียหาย
อย่างไหนรุนแรงกว่ากัน?

สังคมไทยวุ่นวาย ตกต่ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
ผมเห็น ‘ไทยเฉย’ มามากพอแล้ว หากเห็นด้วย ช่วยผมแชร์จะขอบพระคุณมากครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]