ภารกิจ “พี่พบน้อง” กันยายน 2559

พี่พบน้อง Sep.2016-141443
ปี 2016 ภารกิจ “พี่พบน้อง” ไปพูดไปคุยกับน้องๆ ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ พัทยาครับ
น้องๆ กลุ่มนี้ร่ำเรียนมาในสายวิชาเพื่อประกอบอาชีพ “พัฒนาระบบสารสนเทศ” เป็นเวลา 2 ปีเต็ม และน้องๆ กลุ่มนี้กำลังจะจบ กำลังปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตามสายงานที่ตัวเองอยากก้าวเดินไป

หน้าที่ผมคือไปช่วยปลุก ช่วยสร้างความชัดเจนในความคิดให้เพิ่มขึ้น ช่วยไปขยายมุมมองน้องมองโลกให้กว้างขึ้น เชื่อมั่นว่าน้องๆ กลุ่มนี้จะมุ่งมั่น เดินไปตามจุดหมายที่หวังไว้ เป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยพัฒนาสังคมรอบๆ ตัวน้องเช่นกันครับ

พี่พบน้อง Sep.2016-154556

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]