ประชุมการปรับปรุงสภาพกายภาพสถานีรถไฟฟ้าและระบบการเชื่อมต่อเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม

หลังจากเราลงพื้นที่กันมาแล้วหลายครั้ง วันนี้พี่ซาบะและพี่อู๊ดเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และผู้แทนสภาคนพิการฯ ไปร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางรางในเรื่องการแก้ไขสภาพแวดล้อมทั้งสถานีและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันครับ

ระบบรถไฟฟ้าที่เปิดใหม่ สถานีท่าพระ, สถานีบางไผ่, สถานีบางหว้า และสถานีสนามไชย มีจุดที่ต้องไล่แก้ไขหลายจุดครับ
เนื้อหาในภาพรวมคือเอาปัญหารายจุดมาแจงกันแล้วร่วมออกความคิดเห็น หาข้อสรุปแนวทางแก้ไข
เพื่อให้เกิดทางเลือกในการสัญจรที่เท่าเทียม แบ่งงานออกเป็นระยะเร่งด่วนและงานที่ต้องทำต่อเนื่อง
โดยมีคณะผู้แทนจากทุกหน่วยงานจากภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านร่วมให้ข้อเสนอแนะและยินดีนำปัญหาไปแก้ไข น่ารักมากครับ

กราบขอบพระคุณท่านประธาน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ท่านน่ารักมากๆ ครับ การประชุมรวบรัดจัดเต็ม
ทีมรางการประสาน, เอกสาร ข้อมูลแน่นปึ๊ก สุดยอดครับ

การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐฯ และประชาชน คือ คำตอบในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในทุกๆ เรื่องครับ
ด้วยนโยบายทั้งจากรัฐบาลที่แล้วและปัจจุบัน ที่ประกาศชัดเจน จะลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างการเดินทางที่ไร้รอยต่อ
ท่านนายกย้ำกับคณะรัฐมนตรีตลอดเวลา และเราก็ได้รับการบอกเล่าจากท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างหนักแน่นชัดเจน และเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกๆ วันครับ

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนั้นสร้างมาเพื่อทุกคน ทุกๆ คนจะต้องได้ใช้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
การเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่เมือง คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมโอกาส ให้คนทุกคนสามารถที่พัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ผมเชื่อมั่น  อีกไม่นานประเทศไทยจะอยู่อันดับต้นๆ ในเรื่องสิทธิและการเข้าถึงครับ
อย่าอยู่เฉยนะครับ เราจะต้องช่วยกันป่าวประกาศครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]