นักรบบนรถเข็นที่ต่อสู้ เรียกร้องความยุติธรรมเพื่อคนพิการ (แอนดริว บิกส์, บางกอกโพสต์, Brunch Magazine)

มีโอกาสเป็นตัวแทน ได้นั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ นาๆ ในงานที่ผ่านมา
ขอบพระคุณ คุณครูอินดริว บิกส์, Brunch Magazine และ BangkokPost
ที่ให้เกียรติ ให้การสนับสนุน และให้เราได้มีโอกาสพูดเสมอมาครับ


/Saba
Accessibility Is Freedom

หมายเหตุ:
ขอแปะ logo เพื่อให้ทราบว่า เอกสารสำเนาออกมาจาก AccessibilityIsFreedom ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]