ทุกคนต้องการถนนที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน…

‘เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้’ คำๆ นี้ถูกกำหนดไว้ในกฏหมายของไทยมาช้านานแล้ว แต่พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทยยังมีปัญหา ไม่สามารถที่จะรับประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตของประชาชนได้

การพัฒนาพื้นที่เมือง พื้นที่สาธารณะ ต้องทำควบคู่กันไปพร้อมกับการพัฒนาระบบขนสาธารณะ และต้องจัดทำเป็นแผนระดับชาติ
เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกสภาพร่างกาย สามารถเดินทางได้ เพื่อให้เมืองทั้งเมือง เกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้
เมื่อเดินทางได้ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาส ให้คนทุกคนพัฒนาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันและนี่คือคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คลิ๊ปนี้เพื่อยกตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหาทางเท้า ที่ทำให้คนที่ใช้รถเข็นจำเป็นต้องใช้ถนนสัญจร ทั้งไม่สะดวกและอันตราย นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน…

คลิ๊ป https://youtu.be/8AzBPscGCW4

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]