ที่จอดรถคนพิการใครจอดได้บ้าง (ความรู้และสิทธิตามกฏหมาย)

ปัญหาการแย่งจอดบบพื้นที่ที่จอดรถคนพิการ บ้านเราเกิดขึ้นหนักมาก นี่เป็นหนึ่งการละเมิดสิทธิและทำผิดกฏหมายอย่างชัดเจน
วันนี้ขอมาเติมพลังความรู้ให้กับทุกคน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ โดยเอากฎกระทรวงว่าด้วยการ ‘กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548’ มาย่อยให้อ่านกันง่ายๆ ครับ

มีคน 3 กลุ่มที่มีสิทธิจอดที่กำหนดไว้ในกฏหมายครับ คือ ‘ผู้พิการ‘ ‘คนทุพพลภาพ‘ และ ‘คนชรา‘ ครับ

ทั้งนี้สิทธิตามกฏหมายเป็นเรื่องหนึ่ง อีกหนึ่งเรื่องที่เรารณรงค์มาตลอด คือ ต้องดูความจำเป็นด้วยครับ เช่น คนชรา กำหนดไว้ตามกฏหมายคืออายุ 60 ปีขึ้นไป หากยังมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงไม่ควรจอด งดใช้สิทธิเหลือพื้นที่ไว้ให้คนที่จำเป็นเสมอครับ

ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]