คนพิการในประเทศไทยยังต้องเข็นรถบนถนนทุกวัน

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีข่าว “รถชนคนพิการใช้รถเข็นบนถนน เสียชีวิต ขอร่วมแชร์ประเด็นตามประสบการณ์ที่พอมี ตามนี้ครับ

สาเหตุเกิดจากอะไร?
แน่นอน ทางเท้าไม่เอื้อ ทำให้คนพิการที่ใช้รถเข็นต้องลงไปเข็นบนถนน

ทางเท้าที่ไม่เอื้อเกิดจากอะไร?
การฝ่าฝืนการใช้งานทางเท้าผิดประเภท มอเตอร์ไซด์วิ่งบนทางเท้าและการปักเสาป้องกัน การค้าขายและกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ควรอยู่บนพื้นที่ทางเท้า

ภาพรวมทางเท้าในประเทศไทย:
กรุงเทพฯ ส่วนชั้นใน พื้นที่เริ่มถูกแก้ไขบ้างแล้ว แต่สภาพทางเท้าและการเชื่อมต่อส่วนมากยังมีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่เอื้อให้รถเข็นเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย คนทั่วไปพอเอาตัวรอดแบบบางคนขาพลิกแต่รถเข็นนั้นต้องลงเข็นบนพื้นผิวถนน ส่วนรอบนอก เรียกได้ว่าแทบใช้ไม่ได้ครับ

ต่างจังหวัด แม้ผมจะไม่ได้ไปดูทุกจังหวัด แต่จากที่เดินทางผ่านๆ มา ยากที่จะหาทางเท้าที่สมบูรณ์และเอื้อให้ทุกคนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

คำแนะนำ:
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เมืองทั่วประเทศไทย:
1. ระดับนโยบาย ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น *ประกาศอย่างชัดเจน* เดินหน้าเข้มข้นเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2. หน่วยงานไหน ทำไม่ได้ คนไม่พอ ปรับใช้เป็นการว่าจ้างเอกชน เข้ามาทำงาน
3. มีการติดตาม รายงานผล เกาะติด เหมือนแนวทางการจัดการปัญหา Covid19
4. แก้ไขพื้นที่เมืองให้เกิดการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สะดวกและปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญ สถานพยาบาล, สถานศึกษา, พื้นที่ท่องเที่ยว ธุรกิจ และอื่นๆ

บทสรุป:
ทุกสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย เราตกลงกันว่า กฏหมายและการดูแล จะช่วยให้สังคมส่วนรวมอยู่อาศัยกันได้อย่างปกติสุข
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมที่เรามีกฏหมายคอยควบคุมอยู่แล้วชัดเจน
ผมพูดมาตลอด ขอพูดอีก ผมให้ความสำคัญคือ *หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ งานนโยบาย การบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและตรงไปตรงมา*

จากคุณหมอกระต่ายที่เสียชีวิตถึงคุณรอดขายล๊อตเตอรี่
เวลาเดินไป ทุกคนพัฒนาตนเองได้ แต่คนพิการยังถูกนึกถึงเป็นอันดับท้ายๆ เป็นเรื่องพิเศษ เป็นเรื่องเฉพาะ
เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ แต่ควรนำสิ่งนี้มาถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาสังคม อย่างจริงใจ
หนึ่งเสียงจากคนที่เข็นรถบนถนนตลอดเวลา คนต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]