คนพิการผนึกกำลังอีกครั้ง รวมตัวฟ้องศาลปกครอง เรียกร้องค่าเสียหาย กทม สร้างลิฟท์ BTS ไม่แล้วเสร็จ

ข่าวด่วน

วันพุธที่ 9 พ.ค. 61
ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) + สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย + สมาคมแต่ละประเภคความพิการ
ผนึกกำลัง รวมตัวกันฟ้อง #กทม (อีกรอบ) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
กรณีที่ สร้างลิฟท์ BTS เสร็จ ไม่ทันตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ

  • >ตั้งแต่ 8:00 เป็นต้นไป คนพิการรวมตัวที่หน้าศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ
  • >กิจกรรมก่อนยื่นคำร้อง
  • >ยื่นคำร้อง
  • >รวมตัว/แถลงข่าว

เอกสารเพิ่มเติม: https://goo.gl/F5Aefv

เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนพิการ
ทุกๆ คนมีโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเหล่านี้
เรียนเชิญพี่น้องสื่อสารมวลชนและประชาชนทุกท่าน

ประสานสื่อฯ​: ซาบะ 082-3355-031 ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]