กรุงเทพมหานคร โดย สจส ‘เตือน’ ทุกอาคารที่ต่อเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เปิดปิดต้องตามเวลาเดินรถ – ขอบพระคุณครับ

21 มกราคม 2559
เราเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ไปร่วมงานกับท่าน รอง ผว กทม และได้เรียนแจ้งถึงปัญหา ห้างใกล้ๆ ที่ “ไม่เปิด” ให้ผู้โดยสารสัญจร ขึ้น/ลง สถานี BTS ผ่านทางเชื่อมได้ ณ วันนั้นท่านรอง อมรฯ​ ได้กรุณาแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหนังสือ “เตือนทุกอาคาร” ที่ต่อเชื่อมกับระบบเพราะมีข้อกำหนดชัดเจนอยู่แล้ว

พวกเราเองก็ไม่ได้ติดตาม จนมีวาระได้คุยกับคณะทำงาน กทม และได้รับเอกสารนี้ ต้องบอกว่าแปลกใจและดีใจ ต้องขอขอบพระคุณมากๆ ครับ
กรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ บริพัตร, รองผู้ว่าฯ อมร กิจเชวงกุล, ท่าน ผู้อำนวยการ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการโดยที่เราไม่ต้องทวงถามเลย แถมท่านรอง ได้กรุณาส่งข้อความตอบผมมาอีกว่า “ยินดีและเป็นหน้าที่ครับ” ท่านน่ารักมากๆ ครับ

สาระสำคัญในจดหมายเตือน ตามนี้ครับ:
1. ต้องจัดให้มีจุดจอดรถรับ/ส่งสำหรับคนพิการ ภายในบริเวณที่จอดรถพร้อมทางลาดและติดตั้งป้าย เครื่องหมายบอกทิศทางอย่างชัดเจน
2. เวลาเปิด/ปิดทางเชื่อม ต้องสัมพันธ์กันกับตารางเวลาการเดินรถ

ใครผ่านไปอาคารไหน แล้วพบว่าไม่ยอมเปิดให้ใช้ แจ้งเข้ามานะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]