Tag Archives: opto

หนึ่งพลังร่วมสร้างสังคมสำนึกดี ขอบพระคุณครอบครัว Opto สำหรับชุดไฟต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด

‘มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติ จำนวนคนที่จะช่วยกันแก้สำคัญกว่า’ ในช่วงต้นๆ ที่ผมรุกหนักในงานช่วยสังคม นอกจากลงไปแก้ปัญหาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมคอยกระตุ้นตลอด คือเพิ่มจำนวนคนที่จะลงมาช่วยกันแก้ปัญหา

Read More »